Geur- en stofproblemen | Veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen

Vraagt de milieuwetgeving om maatregelen ten aanzien van industriële droog- en koelprocessen, dan kunnen deze het beste vanuit het basisonderwerp van de installatie worden genomen. Onderzoek welke gegevens nodig zijn en onderbouw de oplossing met metingen en berekeningen. De oplossing ligt vaak deels in procesoptimalisatie, deels in spreiding en deels in luchtbehandeling. Deze zaken beïnvloeden elkaar dusdanig dat je ze integraal moet aanpakken. Bedenk dat luchtbehandeling zonder rekening te houden met procesoptimalisatie vaak leiden tot hoge aanpassing- en energiekosten. Neem geur- en stofreductie dus serieus.
AirRotec kan u helpen bij het ontwerpproces om te voldoen aan de gestelde milieueisen.

Veel voorkomende vragen bij geur- en stofreductieprocessen:

  • Welke luchtuitstoot moet worden behandeld?
  • Hoe hoog zijn de noodzakelijke en praktisch haalbare geurreducties?
  • Wat is in mijn situatie de beste manier om geuruitstoot te reduceren?
  • Wat voor invloed heeft geur- en stofreductie op het productieproces?
  • Hoe leid ik de diverse luchtstromen naar een schoorsteen?
  • Wat is de invloed van de stofuitstoot op geuroverlast?
  • Wat is een geschikte geurreductie technologie?

Hoe kunt u stof- en/of geurreductie realiseren? Een belangrijke eerste stap:

  • Onderzoek de mogelijkheden om procesoptimalisatie te koppelen aan investeringen om emissies op economische wijze te bestrijden.

AirRotec kan bij al deze en andere vragen over geur- en stofreductie hulp bieden.