Project | Ontwerp nieuwe indamper digestaat

INDUSTRIE: Biogasindustrie
VRAAGSTELLING KLANT: Hoe kunnen we beschikbare thermische energie gebruiken om de afvoer van dunne fractie te beperken?

Stap 1 | Onderzoek en advies

Het nuttig inzetten van restwarmte van de gasmotoren is niet altijd eenduidig. Er werd gezocht naar een oplossing met een hoge energie efficiëntie en minimale hoeveelheid afvoerlucht. Bovendien moest het onderhoud en de schoonmaaktijden worden geminimaliseerd.

Stap 2 | Implementatie van het advies

Onderzoek naar bestaande oplossingen leverde niets op. Daarom werd in eigen beheer een nieuwe oplossing uitgewerkt. Door de combinatie van diverse warmtebronnen en gebruikmaking van voor de branche bekende warmteoverdrachttechnieken werd een eenvoudige indamper zonder mechanisch bewegende delen en minimaal energieverbruik ontworpen en geïmplementeerd.

Stap 3 | Eindconclusie en resultaten

Door het installeren van een modulair opgebouwde indamper werd met minimale droogluchtvolume op een efficiënte manier gebruikgemaakt van restwarmte. Resultaten:  

  • 75% minder afvoerlucht op vochtbelading.    
  • 30-40% hogere efficiëntie.
  • 24/7 operationeel, nagenoeg zonder onderhoud.
  • autonome automatisatie en geschikt voor onbemande bedrijfsvoering.
  • geschikt voor groot thermisch vermogen.

Wegens het ontbreken van bestaande oplossing, heeft AirRotec een nieuwe indampinstallatie ontworpen en gerealiseerd met behulp van bestaande technieken.

Herkenbaar? Of juist op zoek naar een andere toepassing?

Neem contact op!