Nieuws, blogs, tips en meer…

Als specialist in het optimaliseren van industriële droog- en koelprocessen, het reduceren van geur en (fijn)stof en het ontwerpen van nieuwe toepassingen op deze vlakken, deelt AirRotec graag zijn kennis met geïnteresseerden. Onderstaand een overzicht van artikelen over AirRotec die verschenen zijn in uiteenlopende (vak)bladen. Ook treft u links aan naar informatie die inzicht geeft in (facetten van) luchtbehandeling, procesoptimalisatie en meer aanverwante thema’s.

Download1

BULK | november 2013

Hét vakblad over procestechnologie.

AirRotec aan het woord over het optimaliseren van de luchthuishouding van een productieproces. Dit kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen, een verbetering van de kwaliteit van het product en bovendien een geringere belasting van het milieu. Volgens AirRotec kan op basis van een overall massa- en energiebalans gericht worden gezocht naar de besparingsmogelijkheden.

Lees verder
Download2

BULK | november 2012

Hét vakblad over procestechnologie.

Stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat de efficiëntie van droogprocessen steeds belangrijker wordt. Het streven is daarbij gericht op een energiezuinige droging tot een eindvochtgehalte dat binnen nauwe grenzen ligt. Een van de instrumenten hiervoor is een goed controleerbare vochtregeling. Een betere vochtcontrole maakt het namelijk mogelijk om het maximaal toelaatbare vochtgehalte van het product zo dicht mogelijk te benaderen. Jac Rongen van AirRotec geeft een uiteenzetting.

Lees verder
Download3

Stofkatern | mei 2011

Een uitgave van Eisma Media Group dat verspreid wordt met de vakbladen Bulk, Recycling Magazine Benelux en De Molenaar.

Een interview met Jac Rongen. Hij werkt in een wereld van geur en stof. Dat is althans het specialisme van deze techneut. Hij adviseert bedrijven over reductie. Reductie van geur, want dat is hinderlijk. En reductie van fijnstof, want dat is gevaarlijk. Wettelijke normen zijn in aantocht. Zijn bedrijf AirRotec is er klaar voor.

Lees verder