AirRotec; thuis in procesoptimalisatie, ontwikkeling en luchtbehandeling

Hoe kunt u de kwaliteit van het eindproduct verbeteren? Wat moet u doen om aan de steeds strengere milieueisen te blijven voldoen? En welke zaken dragen bij aan een structurele energiebesparing? In veel gevallen zijn er verbeteringen mogelijk. Echter het verantwoord aanpassen van het productieproces vraagt om specifieke kennis en inzicht in de samenhang en gevolgen van de aanpassing. AirRotec adviseert bij het optimaliseren van droog- en koelprocessen en kan u helpen bij de implementatie van het advies. Als laatste stap in dit traject, biedt AirRotec vaak een trainingsprogramma aan om de proceskennis van de medewerkers te vergroten.

Optimalisatie van droog- en koelprocessen

AirRotec start met een Quick scan van het droog- en/of koelproces, waarbij het de belangrijkste procesvariabelen meet en de bevindingen analyseert. Naar aanleiding daarvan bespreekt AirRotec met de opdrachtgever de mogelijkheden en beperkingen van procesoptimalisatie. In overleg worden doelstellingen en een plan van aanpak uitgewerkt met als inzet eenvoud en functionaliteit. Als er geur- en stofemissies aan de orde zijn, adviseert AirRotec te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om procesoptimalisatie te koppelen aan investeringen ter reductie van deze emissie.

Welke ervaring heeft AirRotec op dit gebied?

Lees meer over koelprocessenLees meer over droogprocessen

Ontwerp van nieuwe toepassingen

Soms blijkt uit de Quick scan en het gesprek met de opdrachtgever dat het optimaliseren van de huidige installatie geen optie is. Of er is een nieuw vraagstuk ontstaan waarvoor een technische innovatie nodig is. Daarvoor is kennis en inzicht in het gehele, integrale proces en de praktische vertaling ervan vereist. Met de in de markt beschikbare technieken kan vaak een oplossing gevonden worden. Als deze niet voorhanden zijn, kan een nieuwe toepassing ontwikkeld worden. AirRotec is thuis in het ontwerpen van droog- en koeltoepassingen en zoekt met de juiste berekeningen en controles naar eenvoudig implementeerbare oplossingen.

Welke ervaring heeft AirRotec op dit gebied?

Bekijk hier een project

Reductie van uitstoot van geur en stof

Het voldoen aan de huidige milieueisen is voor de industrie een grote uitdaging. En de verwachting is dat dat deze alleen maar strenger zullen worden. Zijn er klachten uit de omgeving dan is het nog urgenter om de juiste maatregelen te treffen. Maar hoe? De oplossing ligt vaak deels in procesoptimalisatie, deels in spreiding en ook in luchtbehandeling. Deze zaken beïnvloeden elkaar dusdanig dat je ze integraal moet aanpakken. AirRotec kan helpen bij de oplossing. Het houdt daarbij rekening met de invloed op het productieproces en de gestelde milieueisen.

Welke ervaring heeft AirRotec op dit gebied?

Lees meer over stof- en geurreductie