Project | Optimalisatie van het droogproces

INDUSTRIE: Petfood
VRAAGSTELLING KLANT: Voldoet onze oude drooginstallatie nog wel, of is het tijd voor vervanging?

Stap 1 | Onderzoek en advies

De door de klant opgegeven luchtdebiet in combinatie met de productiecapaciteit gaf aanleiding tot nader onderzoek. AirRotec analyseerde de knelpunten en trad in overleg om de bestaande installatie aan te passen en te moderniseren.

Stap 2 | Implementatie van het advies

AirRotec zorgde voor een aanpassing van de bestaande installatie op onderstaande punten:

  • luchtflow werd vereenvoudigd en energetisch geoptimaliseerd.
  • ventilatoren werden deels vernieuwd en geregeld op luchtvolume.
  • extra temperatuursensoren werden geplaatst.
  • drogerinstellingen werden recept gestuurd en geautomatiseerd.
  • visualisatie werd aangepast waarbij de actuele verdampingscapaciteit zichtbaar werd.

Stap 3 | Eindconclusie en resultaten

Door aanpassing van het leidingwerk, verbeterde vochtcontrole en reductie van de hoeveelheid afvoerlucht werden significante besparingen gerealiseerd. Resultaten:

  • 40% minder afvoerlucht.
  • 25-35% minder energieverbruik.
  • hoger gemiddeld vocht met minder uitschieters naar boven.
  • sneller bereik van targetvocht bij de opstart.

In de laatste fase van het optimalisatietraject verzorgde AirRotec een trainingsprogramma voor de operators en staf.

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van droogprocessen?

Neem contact op!