Project | Geurreductie

INDUSTRIE: Petfood
VRAAGSTELLING KLANT: Na de vergroting van onze productiecapaciteit krijgen we klachten over geuroverlast. Nu vraagt de lokale overheid om maatregelen. Wat moeten we doen?

Stap 1 | Onderzoek en advies

De vergroting van de productiecapaciteit bleek de reden voor strengere maatregelen. Om geurklachten te voorkomen mocht niet worden geproduceerd zonder geurreductie waarbij de productielijnen onafhankelijk van elkaar aan- en uitgeschakeld moesten kunnen worden.  

Stap 2 | Implementatie van het advies

Na inventarisatie van de luchthuishouding en het maken van geurverspiedingsberekeningen was de conclusie dat alle proceslucht behandeld moest worden in combinatie met een schoorsteen verhoging.

Stap 3 | Eindconclusie en resultaten

Door het combineren van geurreductie en een verhoogde schoorsteen werd de geuroverlast weggenomen.  Afvoerlucht werd nu per productie-eenheid behandeld. En met een extra centrale afzuigventilator per lijn werd het geheel op een lichte onderdruk gehouden. Resultaten:

  • het voldoen aan de milieueisen en het verhelpen van de geuroverlast.  
  • de installatie ten behoeve van geurreductie uitgebreid van 60.000 naar 200.000 m3/h.
  • de opbouw van de schoorsteen maakt het separaat uitschakelen van de productie-eenheden mogelijk.
  • dankzij de modulaire opbouw een hoge bedrijfszekerheid gerealiseerd.
  • het onderhoud van de installatie zonder onderbreking van het productieproces is mogelijk.  
  • de uitstoot van (fijn)stof wordt tot een minimum beperkt.  

AirRotec heeft de opstelling, het leidingwerk en de ventilator bepaald. Voor een eventuele uitbreiding werd nog eens ruimte voor behandeling van 100.000 m3/h gereserveerd.

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van geur- en/of stofreductie?

Neem contact op!